Bezpieczny Dolnoślązak

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje działania w ramach programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem jest podnoszenie świadomości dolnośląskich uczniów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Aktualnie rozpoczyna się  IV edycja programu edukacyjnego Bezpieczny Dolnoślązak.