Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15
Szkoła Podstawowa nr 25 we Wrocławiu
im. Franciszka Juszczaka
ul. Stanisławowska 38-44
54 - 611 Wrocław
mail: sp25@reset2.pl

telefony:
sekretariat 71 783 14 50
dyżurka  71 783 14 51
księgowość  71 783 14 52
pokój nauczycielski klas IV-VI    71 783 14 53
świetlica  71 783 14 54

Nowy dodatkowy numer telefon
 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
71 798 69 21
sekretariat - wew. 100
kadry ZSP 15 - wew. 112
wicedyrektor SP 25 - wew. 102
wicedyrektor P11 - wew. 103
księgowość ZSP 15 - wew. 111
biblioteka SP 25 - wew. 130
 
Pedagodzy SP nr 25
Beata Wolańska - 71-783-14-55 
Paulina Lew - 71-783-14-66
Anna Widlicka  - 71-783-14-66Logopedzi - Pedagodzy SP nr 25
Agnieszka Łazarska - 71-783-14-68
Agnieszka Kostuń - 71-783-14-68