Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE

2017/2018


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

wychowawca klasy 0 A - p. Monika Łupkowska, p. Katarzyna Tuszyńska

wychowawca klasy 0 B - p. Honorata Błazełek, p. Teresa Pawłowska

wychowawca klasy 0 C - p. Ewelina Czaja, p. Mariola Markowicz


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

wychowawca klasy I A - p. Małgorzata Krystyańczuk

wychowawca klasy I B - p. Violetta Dejnak

wychowawca klasy I C - p. Katarzyna Dziurkiewicz

wychowawca klasy I D - p. Joanna Kostro

wychowawca klasy I E - p. Marzena Janas

wychowawca klasy II A - p. Daria Górna

wychowawca klasy II B - p. Marta Zapaśnik

wychowawca klasy II C - p. Łucja Skulska

wychowawca klasy II D - p. Anna Frynas

wychowawca klasy III A - p. Mariola Adamik-Beda

wychowawca klasy III B - p. Ewelina Staszewska

wychowawca klasy III C - p. Renata Jarych

wychowawca klasy III D - p. Beata Karczewska-Góra

wychowawca klasy III E - p. Katarzyna Leciejewska

wychowawca klasy III F – p. Paulina Olinowicz

wychowawca klasy III G - p. Joanna Jacaszek

wychowawca klasy III H - p. Kamila Cichuta-Szwed

wychowawca klasy III I - p. Joanna Kos

wychowawca klasy III J - p. Karolina Rosińska


KLASY IV - VII

wychowawca klasy IV A - p. Jolanta Polańska

wychowawca klasy IV B - p. Monika Ostrowska

wychowawca klasy IV C - p. Lidia Wójcik

wychowawca klasy IV D - p. Adriana Szepet-Stefańska

wychowawca klasy IV E - p. Justyna Kępińska-Janota

wychowawca klasy IV F - p. Zyta Sendecka

wychowawca klasy IV G - p. Izabela Słowińska

wychowawca klasy V A - p. Aleksandra Laskowska-Szatan

wychowawca klasy V B - p. Urszula Dol

wychowawca klasy V C - p. Barbara Boreczek-Gietz

wychowawca klasy V D - p. Katarzyna Jasińska

wychowawca klasy V E - p. Małgorzata Wierzbicka

wychowawca klasy VI A - p. Tomasz Surtel

wychowawca klasy VI B - p. Barbara Kuczyńska

wychowawca klasy VI C - p. Paulina Wesołowska

wychowawca klasy VI D - p. Marzena Stekiel-Jarząb

wychowawca klasy VII A - p. Grzegorz Górecki

wychowawca klasy VII B - p. Iwona Szydełko

wychowawca klasy VII C - p. Dorota Studencka

wychowawca klasy VII D - p. Jolanta Kędzierska

wychowawca klasy VII E - p. Łukasz Przyczyna


JĘZYK POLSKI

p. Agnieszka Jaworowska, p. Ewa Pasternak,

p. Paulina Wesołowska, p. Jolanta Kędzierska, p. Anna Naskrent,

p. Paulina Subocz, p. Justyna Kępińska-Janota


HISTORIA

p. Jolanta Dołęgowska, p. Paulina Wesołowska, p. Joanna Liguzińska


MATEMATYKA

p. Aleksandra Laskowska-Szatan, p. Marzena Stekiel-Jarząb,

p. Jolanta Polańska, p. Adriana Szepet-Stefańska, p. Łukasz Przyczyna


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE / INFORMATYKA

p. Katarzyna Kasprzykowska, p. Janina Ziółkowska, p. Jolanta Polańska,

p. Marzena Stekiel-Jarząb, p. Jacek Kasperski


ZAJĘCIA TECHNICZNE / TECHNIKA

p. Jacek Kasperski


PRZYRODA

p. Barbara Boreczek-Gietz, p. Urszula Dol, p. Zyta Sendecka

 

BIOLOGIA

p. Barbara Boreczek-Gietz, p. Urszula Dol


GEOGRAFIA

p. Justyna Korczyńska


 FIZYKA

p. Dorota Studencka


CHEMIA

p. Piotr Rzepkowski

 

PLASTYKA

p. Monika Ostrowska, p. Joanna Kostro


MUZYKA

p. Tomasz Gładysz, p. Joanna Kostro


JĘZYK ANGIELSKI

p. Katarzyna Jasińska, p. Joanna Leśniak, p. Magdalena Pliszka-Małecka,

p. Ewa Zbrojewicz-Sagan, p. Milena Łyś-Maliszewska,

p. Joanna Mieczkowska


JĘZYK NIEMIECKI

p. Małgorzata Wierzbicka, p. Aneta Szurkało


JĘZYK FRANCUSKI

p. Barbara Kuczyńska, p. Barbara Skrzypacz


WYCHOWANIE FIZYCZNE

p. Iwona Szydełko, p. Izabela Słowińska, p. Lidia Wójcik,

p. Grzegorz Górecki, p. Tomasz Surtel, p. Mariusz Strzelecki


GIMNASTYKA KOREKCYJNA

p. Mariusz Strzelecki


RELIGIA

s. Katarzyna Kobylińska (s. Laureta), ks. Wojciech Szablowski,

ks. Robert Szwabowicz, ks. Piotr Oleksy, p. Mikhail Palkin


ETYKA

p. Kamila Cichuta-Szwed, p. Violetta Dejnak, p. Paulina Wesołowska


NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

p. Marta Szwarc, p. Magdalena Brzeżańska


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

p. Lidia Wójcik


DORADZTWO ZAWODOWE

p. Paulina Lew


BIBLIOTEKA

p. Marzena Golub, p. Łucja Demedziuk


PEDAGOG

p. Beata Wolańska, p. Paulina Lew, p. Anna Widlicka


LOGOPEDA

p. Agnieszka Kostuń, p. Agnieszka Łazarska


ŚWIETLICA

p. Magdalena Franczuk-Szkotak, p. Aldona Wajdner-Szustka,

p. Marta Podymska, p. Aneta Bukowska, p. Aleksandra Kibitlewska,

p. Iwona Tarnowska, p. Monika Majocha, p. Elżbieta Nowicz,

p. Monika Bagińska, p. Agnieszka Rezler, p. Agnieszka Baran-Ściubeł,

p. Maria Konachowicz