Dyrekcja

Godziny pracy
Jolanta Dołęgowska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
Poniedziałek    9.00 – 15.00
Wtorek   9.00 – 14.00
godz. dydaktyczne 9.25 – 12.30
Środa   11.00 - 17.00
dyżur dla nauczycieli  i rodziców 12.00 - 17.00
Czwartek  8.00 - 15.00
godz. dydaktyczne 8.30 - 10.10
Piątek  9.00 - 13.00

Agnieszka Jaworowska
Wicedyrektor szkoły kl. 6-8

Poniedziałek    8.30-14.00
godz. dydaktyczne 10.20-11.05
Wtorek   8.30-14.00
godz. dydaktyczne 11.15-12.55
Środa   8.30-16.00
godz. dydaktyczne 9.25-10.10
 spotkania z rodzicami 14.00-16.00
Czwartek  8.30-14.30
godz. dydaktyczne 13.15 - 14.00
Piątek  8.00-13.00

godz. dydaktyczne 8.30-9.15

Beata Bukała
Wicedyrektor szkoły kl. 4-5
Poniedziałek    7.30-13.30
godz. dydaktyczne 11.15-12.00
Wtorek   10.00-16.00
godz. dydaktyczne 11.15-14.00   
spotkania z rodzicami 14.00-16.00
Środa   8.15-14.15
godz. dydaktyczne 11.15-14.00   
Czwartek  8.15-14.15
Piątek  8.15-14.15

Katarzyna Kasprzykowska
Wicedyrektor SP 25 kl. I – III; oddziały przedszkolne w szkole
Poniedziałek    8.00 - 14.30
godz. dydaktyczne 11.15 - 12.55
Wtorek   7.30 - 13.30
godz. dydaktyczne 8.30-10.10
Środa   8.00 - 14.00
godz. dydaktyczne 9.25-11.15
Czwartek  10.30 - 16.00
godz. dydaktyczne 13.15 - 14.00
spotkania z rodzicami 14.30 - 1 5.30
Piątek  8.00 - 14.00
spotkania z rodzicami 8.45 - 9.45

Aldona Wajdner - Szustka
Kierownik: oddziały  przedszkolne w szkole, świetlica
Poniedziałek    7.30 - 13.30

zajęcia opiekuńczo  - wychowawcze 7.30 - 11.30
Wtorek   8.00 - 15.00
zajęcia opiekuńczo  - wychowawcze 8.00 - 10.00
godz. kierownicze 10.00 - 13.00
zajęcia opiekuńczo  - wychowawcze 13.00 - 15.00
Środa   7.30 - 13.30
zajęcia opiekuńczo  - wychowawcze 7.30 - 11.30
Czwartek  11.00 - 16.00
zajęcia opiekuńczo  - wychowawcze 11.00 - 16.00
Piątek  7.30 - 13.30
zajęcia opiekuńczo  - wychowawcze 7.30 - 8.30
godz. kierownicze 8.30 - 13.30
spotkania z rodzicami 8.30 - 9.00