OBIADY

*******
Szczegółowe informacje nt. obiadów
*******

UWAGA 
Informujemy, że za obiady w miesiącu czerwcu do zapłaty jest kwota 153 zł. Płatność obejmuje okres od 1.06.21r do 24.06.21r ( 17 dni).
Prosimy o dokonywanie wpłat w terminie.

W razie nieobecności dziecka rodzic ma obowiązek zgłosić ten fakt e-mailem na adres obiady.sp25@o2.pl lub telefonicznie pod numerem 71 783 14 50. W przypadku braku zgłoszenia opłata za obiad będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi zasadami.

WAŻNE:
W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje DEKLARACJA KORZYSTANIA Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ, której druk należy pobrać ze strony internetowej szkoły - zakładka OBIADY 
lub u referenta w kancelarii szkoły. 
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w kancelarii szkoły lub przesłać ją e-mailem na adres: obiady.sp25@o2.pl
 
(deklaracja dotyczy także dzieci, które dotychczas korzystały z obiadów w szkole)

********************************************
Grafik obiadów dla uczniów świetlicy

Grafik obiadów dla uczniów kl. 2-3

********************************************

JADŁOSPIS 
JADŁOSPIS_dieta

*******
DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja obiadowa
Rezygnacja z obiadów
Wniosek o zwrot nadpłaty

Odwoływanie obiadów do godz. 8:30 pod nr tel. 71 783-14-50 
lub mailowo pod adresem obiady.sp25@o2.pl