OBIADY

*******
Szczegółowe informacje nt. obiadów
*******
UWAGA RODZICE KL. I-VIII

********************************************************* 
Proszę dokonywać wpłat na październik w dotychczasowej wysokości czyli 9 zł za jeden obiad, 189 zł za cały miesiąc. Karnety dla uczniów klas I-III będą roznoszone w dniu 30.09.2021r.
***
W razie nieobecności dziecka rodzic ma obowiązek zgłosić ten fakt e-mailem na adres obiady.sp25@o2.pl lub telefonicznie pod numerem 71 783 14 50. W przypadku braku zgłoszenia opłata za obiad będzie naliczana zgodnie z obowiązującymi zasadami.

********************************************
Grafik obiadów dla uczniów świetlicy
Grafik obiadów dla uczniów kl. 1-3 
Grafik obiadów dla uczniów kl. 4-8

********************************************

JADŁOSPIS

JADŁOSPIS_dieta

*******
DOKUMENTY DO POBRANIA
Deklaracja obiadowa
Rezygnacja z obiadów
Wniosek o zwrot nadpłaty

Odwoływanie obiadów od godz. 7:30 do 8:30 pod nr tel. 71 783-14-50 
lub mailowo pod adresem obiady.sp25@o2.pl