Rekrutacja

KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY rok szkolny 2017/18      pobierz

 HARMONOGRAM PROCESU REKRUTACJI

 LP.

ZADANIE

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1.

Opracowanie/modyfikacja karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

 

VI

kierownik świetlicy

wychowawcy klas

2.

Zapoznanie rodziców z kryteriami przyjęcia dziecka do świetlicy.

 

VI

kierownik świetlicy

wychowawcy klas

3.

Składanie kart zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej przez rodziców/prawnych opiekunów.

 

VI-25 VIII

 

rodzice

4.

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej zgłoszonych dzieci.

 

 

28-31 VIII

vicedyrektor

pedagog

kierownik świetlicy

wychowawcy świetlicy

5.

Ogłoszenie wyników naboru wraz z podaniem terminu II etapu rekrutacji.

 

1-3 IX

 

kierownik świetlicy

6.

Zorganizowanie zebrania z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci.

 

1-3 IX

kierownik świetlicy

wychowawcy świetlicy

7.

Złożenie kart lub uzupełnienie dokumentacji w II etapie rekrutacji.

 

do 15 IX

 

rodzice

8.

Posiedzenie komisji dla II etapu rekrutacji.

 

 

15-20 IX

vicedyrektor

pedagog

kierownik świetlicy

wychowawcy świetlicy

9.

Ogłoszenie wyników naboru z II etapu rekrutacji.

 

do 20 IX

 

kierownik świetlicy