Język Maszyn

Od kilku lat w naszej szkole prowadzone są zajęcia
w ramach projektu Język Maszyn.

Prowadzą je nauczyciele matematyki i informatyki:
pani Marzena Stekiel-Jarząb, pani Janina Ziółkowska,
pani Aleksandra Laskowska-Szatan oraz pan Łukasz Przyczyna.

Na początku nauczyciele korzystali z aplikacji stworzonych na potrzeby projektu: KoLo i KoLeś oraz Mrówka.
Problemy techniczne sprawiły, że nauczyciele sięgnęli
po inne środowiska programistyczne takie jak Logomocja, czy Baltie
oraz programy użytkowe: Excel, czy GeoGebra.
Uczniowie próbowali również tworzyć stronę internetową
w języku HTML.