Bezpieczni

Szanowni Państwo.
Na poniższej stronie znajdziecie  porady dotyczące skutecznych oddziaływań  wychowawczych, zapewnienia  bezpieczeństwa dzieciom
i młodzieży oraz najważniejsze szkolne proceduryPomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Jeśli dostrzegacie Państwo, że Wasze dziecko ma problemy w nauce,
w adaptacji do zasad obowiązujących w szkole, nie zawsze potrafi współdziałać z rówieśnikami i wymaga indywidualnego wsparcia ze strony specjalistów
zachęcamy do zdiagnozowania przyczyn trudności w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4, z którą bezpośrednio współpracuje nasza Szkoła.

W przypadku otrzymania przez dziecko opinii,
prosimy o dostarczenie jej do sekretariatu szkoły 

Jednocześnie proponujemy pomoc specjalistów z naszej szkoły.
Pedagodzy SP nr 25
Beata Wolańska (tel. kontaktowy 71-783-14-55) 
Paulina Lew (tel. kontaktowy 71-783-14-66
Psycholog

Kinga Jamirecka (tel. kontaktowy 71-783-14-66)

Logopedzi Pedagodzy SP nr 25
Agnieszka Łazarska (tel. kontaktowy 71-783-14-68)
Agnieszka Kostuń (tel. kontaktowy 71-783-14-68)


Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną:

 adres rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
ul. Jemiołowa 59
53-426 Wrocław
Telefon kontaktowy : 71 798 68 30 w. 100

Poradnia jest czynna:
od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 18.00, 
w piątki od 8.00 do 17.00