Podręczniki i programy nauczania


*
PODRĘCZNIKI I PROGRAMY
2020/2021
*
PODRĘCZNIKI I PROGRAMY
2021/2022
***************************************************************************************
Uwaga
*
Podręczniki do nauki religii na wszystkich 
poziomach nauczania zakupują RODZICE
*
Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych 
w szkole (zerówek) zakupują karty pracy
 we własnym zakresie

*