Podręczniki i programy nauczania

Uwaga

Podręczniki i materiały ćw. dla klas 1 - 8
będą wypożyczone uczniom ze szkolnej
biblioteki we wrześniu.

Podręczniki do nauki religii na wszystkich
poziomach nauczania zakupują RODZICE

Podręczniki
Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych 
w szkole (zerówek) zakupują karty pracy
 we własnym zakresie

Programy