SU


SAMORZĄD SZKOLNY
2017/2018

przewodnicząca:
zastępcy przewodniczącej:


opiekunowie:

Urszula Dol

Aleksandra Laskowska-Szatan
MAŁY SAMORZĄD SZKOLNY


przewodnicząca:
Anna Juchniewicz (klasa III g)

zastępcy przewodniczącej:
Pola Graczyk (klasa III h) i Marcel Błażejowski (klasa III c)


opiekunowie:

Agnieszka Kostuń, Joanna LeśniakProgram Małego Samorządu Szkolnego

Plan Pracy Małego Samorządu Szkolnego