Kalendarz roku szkolnego

2020/2021


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARIUM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI  2020/ 2021 

Konsultacje dla rodziców 
Rodzice są zobowiązani o poinformowanie nauczyciela o zamiarze przyjścia na
konsultacje na dwa dni robocze wcześniej (poprzez wysłanie wiadomości w librusie).
W czasie edukacji zdalnej konsultacje odbywają się na platformie Office 365 na TEAMSACH, z konta ucznia.