Otwarte Drzwi SP 25


WIRTUALNE DRZW OTWARTE W S2WWROCŁAWIU
***
***
Regulaminy rekrutacji do klas I w SP nr 25 
i do Przedszkola nr 11 oraz oddziałów przedszkolnych w SP 25  
Regulamin kl. I
Regulamin oddziały przedszkolne