Rada Rodziców - informacje


REGULAMIN RADY RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 25 

im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu


Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
wynosi 40 zł

Numer konta Rady Rodziców
82 1090 2473 0000 0001 0799 9658
WBK 18 O/WROCŁAW


Numer konta do wpłat za basen,
 duplikat legitymacji szkolnej, wycieczki:
 06 1020 5226 0000 6502 0416 4323
W tytule wpłaty należy wpisać
 -termin i miejsce wycieczki, klasa, itd.-


ROZLICZENIE RADY RODZICÓW

2013/2014