Wczoraj i dziś

"Wczoraj i dziś" to gazetka klasowa wydawana
od roku szkolnego 2011/2012
przez wychowanków pani Jolanty Kędzierskiej.

Zapraszamy do lektury: