Plan dnia w świetlicy

PLAN ZAJĘĆ DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2012/2013 

6.30 ? 8.30
Schodzenie się dzieci, pierwsze śniadanie, czynności porządkowe.
Zajęcia stolikowe, zabawy w kącikach zabaw według zainteresowań uczniów.

8.30 ? 9.30
Zajęcia ruchowe, rytmiczne, zajęcia przy muzyce.

9.30 ? 10.00
Zajęcia plastyczno-techniczne, manualne.
Gry i zabawy ruchowe w grupie, rozwiązywanie zagadek, rebusów.

10.00 ? 12.00
Zajęcia tematyczne według planu.
Zajęcia wychowawczo ? dydaktyczne.

12.00 ? 14.00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Czynności higieniczno-porządkowe.
Pora obiadowa dla uczniów.
Cisza poobiednia. Zajęcia relaksacyjne.

14.00 ? 14.30
Cykliczne czytanie literatury dziecięcej.

 14.30 ? 16.00
Zajęcia stolikowe według zainteresowań uczniów, gry i zabawy umysłowe
(gry planszowe, gry edukacyjne)
Odrabianie lekcji, nauka własna.
Zajęcia tematyczne według planu.
Zajęcia wychowawczo ? dydaktyczne.
Udział dzieci w kołach zainteresowań. Korzystanie ze świetlicy środowiskowej
oraz biblioteki szkolnej.
Zajęcia wyrównawcze.
/zgodnie z harmonogramem/

16.00 ? 16.45
Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy w kącikach zabaw, gry i zabawy umysłowe. Oglądanie filmów animowanych i edukacyjnych.

16.45 ? 17.00
Porządkowanie sali świetlicowej.